Pembilang Perkataan

Pembilang perkataan - Dengan pembilang aksara, anda boleh mempelajari bilangan perkataan dan aksara teks yang anda masukkan secara langsung.